Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Linh Bùi

Cho 28g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 39, 2g oxit xumphuric H2SO4

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nheieu gam

b) Tính thể tích điều kiện tiêu chuẩn

(mink đag cần gấp)


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN