Ánh Trăng Năm Ấy
11 tháng 7 2017 lúc 13:06

( 2x - 3 ) . ( 6 - 2x ) = 0

Th1: 2x - 3 = 0.                   Th2: 6 - 2x = 0

2x = 0 + 3.                              2x = 6 - 0

2x = 3.                                     2x = 6

x = 3 ÷ 2.                                 x = 6 ÷ 2

x = 1,5.                                    x = 3

Vậy x = 1,5 hoặc 3

Bình luận (0)
oOo Kudo Shinichi oOo
11 tháng 7 2017 lúc 13:00

đề là j z bn

Bình luận (0)
Nhok cuồng Juve
11 tháng 7 2017 lúc 13:00

Đặt A=đã cho

Vì A là 1 tích.

Mà A=0

=>1 số hạng nào đó của A=0

=>2*x-3=0 hoặc 6-2*x=0

Thử rồi thay vào x là đc nha bn.

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Dũng
11 tháng 7 2017 lúc 13:02

=>2x-3=0=>2x=3=>x=3/2

=>6-2x=0=>2x=6=>x=3

Bình luận (0)
Bastkoo
11 tháng 7 2017 lúc 13:21

(2x-3)(6-2x)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=0\\6-2x=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=3\\2x=6\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1,5=\frac{3}{2}\\x=3\end{cases}}\)

Vậy x = 1,5 ( hoặc 3/2 ) và x=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN