Cung và góc liên kết

Tun Duong

sin ^ 6 A + cos ^ 6 A = 1-3 / 4 sin ^ 2 2A


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN