Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Trần Kim Phụng

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào?

A) Na + O₂

B) S + O₂

C) H₂ + CuO

D) H₂ + Fe₃O₄

E) KClO₃

F) Fe + HCl

G) Zn + H₂SO₄

H) H₂O + CO₂

I) H₂O + K

J) H₂O + CaO

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 5 2020 lúc 20:08

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào?

A) 4Na + O₂-to>2Na2O (hoá hợp)

B) S + O₂-to>SO2(hoá hợp)

C) H₂ + CuO-to>Cu+H2Ooxi hoá , khử )

D) 4H₂ + Fe₃O₄-to>3Fe+4H2Ooxi hoá , khử )

E)2 KClO₃-to>2KCl+3O2 (phân huỷ)

F) Fe +2 HCl->FeCl2+H2(oxi hoá , khử )

G) Zn + H₂SO₄->ZnSO4+H2(oxi hoá , khử )

H) H₂O + CO₂->H2CO3(hoá hợp)

I) 2H₂O + 2K->2KOH+H2 (oxi hoá , khử )

J) H₂O + CaO->Ca(OH)2(hoá hợp)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN