Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG III

s

Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 8 cm , AC = 6cm , CE là tia phân giác của góc ACB (E thuộc AB )

a) Tính độ dài đoạn thẳng AE

b) Kẻ AH vuông góc BC (H thuộc BC )

Chứng minh : ΔABC đồng dạng ΔHAC

c) Gọi F là giao điểm của CE và AH

Chứng minh: AE . CE = CE . HF

d)Từ B kẻ đường thẳng song song với CF cắt AF tại K.

CMR: AK = AB


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN