Đề kiểm tra 1 tiết - HKII - Sinh học 6 - Đề 2

Linda Linda

đặc điểm của rêu và dương xỉ

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 23 tháng 5 2020 lúc 5:49

* Giống: có thân và lá thật, thân chưa phân cành, có chất diệp lục, thực vật sống nơi ẩm ướt

* Khác:

- Rêu : + Rễ giả + Thân : chưa có mạch dẫn, chưa có sự phân nhánh + Lá : chưa có mạch dẫn - Dương xỉ : + Rễ thật + Thân có mạch dẫn + Lá có mạch dẫn

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
Vũ Ngọc Diệp 22 tháng 5 2020 lúc 23:03

* Rêu:

⇒ Sống ở môi trường ẩm ướt.

⇒ Đã có rễ, thân, lá nhưng còn đơn giản, chưa có mạch dẫn.

⇒ Cơ quan sinh sản là túi bào tử. Rêu sinh sản bằng bào tử.

* Dương xỉ:

⇒ Đã có rễ, thân, lá hoàn chỉnh, đã có mạch dẫn.

⇒ Dương xỉ sinh sản bằng bào tử.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN