Phạm Thị Mai Bình
7 tháng 7 2017 lúc 10:26

\(a.4^8< 3.8^5\)

\(b.10^{15}>26^3\)

Bình luận (0)
ichigo Hoshimiya
7 tháng 7 2017 lúc 10:30

a) 4< 3.85

b) 1015 > 263

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

So sánh A và B biết  A = 10 15 + 1 10 16 + 1 ;   B = 10 16 + 1 10 17 + 1

Pham Trong Bach

S o   s á n h A = 2008 2009 + 2009 2010 + 2010 2011 v à   B = 2008 + 2009 + 2010 2009 + 2010 + 2011

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN