Huỳnh Thị Minh Huyền
6 tháng 7 2017 lúc 17:40

B=1+3+32+...+310

3B=3(1+3+32+...+310)

3B=3+32+33+...+311

3B-B=(3+32+33+...+311)-(1+3+32+...+310)

2B=311-1

B=\(\frac{3^{11}-1}{2}\)

B=88573

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN