Violympic toán 9

Nguyễn Mai

Giải phương trình: \(x^2+\sqrt{x-1}-\sqrt{7x^2-3}=0\)

Trần Thùy Linh
19 tháng 5 2020 lúc 13:39

ĐK:....

\(PT\Leftrightarrow x^2-4+\sqrt{x-1}-1-\sqrt{7x^2-3}+5=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+2\right)+\frac{x-2}{1+\sqrt{x-1}}-\frac{7\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{\sqrt{7x^2-3}+5}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(....\right)=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN