Luyện tập tổng hợp

Nguyễn Hoàng Thư Minz

chuyển câu sau thành câu bị động?

1 they will build a hydro power station in this area next year

2 i will borrow this book form tom

còn nh câu khác nx nh m.n giải giups em 2 câu này r chỉ công thức đc ko ạ?

help

Natsu Dragneel 2005
Natsu Dragneel 2005 18 tháng 5 2020 lúc 21:06

A hydro power station will be built in this area next year

This book will be borrowed by me from Tom

S + V + O

O + be + V-ed + S

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 18 tháng 5 2020 lúc 21:31

Fix :

2. This book will be borrowed from Tom by me

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN