Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Shino Asada

4. Nêu kết quả, ý nghĩa lịch sử và tính chất của Cách mạng 1905- 1907 ở Nga.

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 18 tháng 5 2020 lúc 15:37

* Tính chất:

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa.

* Ý nghĩa:

- Cách mạng đã phát động các giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga đứng lên đấu tranh làm lung lay chế độ Nga hoàng.

- Cuộc cách mạng Nga đã dấy lên một cao trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước đế quốc và thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN