Violympic toán 9

boy lạnh lùng

cho biểu thức T =\(\frac{\sqrt{x}+1}{x-1}+\frac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}+1}+\frac{3}{x\sqrt{x}-1};x\ge0,x\ne1\)

Tìm tất cả các giá trị của x sao cho T = 4/7

Akai Haruma
18 tháng 5 2020 lúc 1:07

Lời giải:
\(T=\frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}+\frac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}+1}+\frac{3}{x\sqrt{x}-1}=\frac{1}{\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}+1}+\frac{3}{x\sqrt{x}-1}\)

\(=\frac{x+\sqrt{x}+1+(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}+\frac{3}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}=\frac{2(x-\sqrt{x}+3)}{x\sqrt{x}-1}\)

Để $T=\frac{4}{7}\Leftrightarrow \frac{x-\sqrt{x}+3}{x\sqrt{x}-1}=\frac{2}{7}$

$\Leftrightarrow 2x\sqrt{x}-7x+7\sqrt{x}-23=0$

PT này giải ra được nghiệm nhưng cực xấu. Bạn xem lại đề xem có nhầm dấu má ở đâu không.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN