Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Tuấn Anh Nguyễn

cho ΔABC vuông ở A.Trên cạnh BC lấy D,E ∈ cạnh BC theo thứ tự
so sánh AD,AE,AC,AB


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)