Câu hỏi của Tú Quyên - Tiếng Anh lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hôm nay có soạn lại gmail thì mình tìm được một số đề ôn thi tuyển sinh 10 nên muốn share cho mọi người.
Link:

TLOTTS10 - Google Tài liệu

(https://docs.google.com/document/d/1stzMS0eBSud7Z7VZriFr-oZ64PPqCORmvasjSfxy7hU/edit)

Hơi lộn xộn nên mọi người tự tổng hợp lại với chọn lọc nhé.


P/S: Btw, ai có tài liệu ôn thi THPT QG Toán Hóa Sinh gì cho mình xin với!

    8 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.