Bài 22. Sóng điện từ

Nguyễn Nam

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia hồng ngoại

A. Ứng dụng để trị bệnh còi xương

B. Có bản chất là sóng điện từ

C. Do các vật bị nung nóng phát ra tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt

D.là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng đúng như bước sóng của ánh sáng đỏ


Các câu hỏi tương tự
Loading...