Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Hòa Nguyễn Hữu

T nói với N vấn đề dân số và giải quyết việc làm là vấn đề rất nghiêm trọng đối với mỗi quốc gia còn học sinh như chúng ta thì không liên quan gì đến vấn đề này. Theo em bạn T nói vậy đúng hay sai? Vì Sao?

Giúp e vs ạ E cảm ơn :))

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN