Bài 17 : Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

lê thị thanh hằng 23

trình bày mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN

Nguyệt Dạ Nhan Nhi
13 tháng 5 2020 lúc 22:28

Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

- Nguyên tắc hoạt động:

+ Giữ vững hòa bình và ổn định khu vực.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

+ Giúp đỡ để cùng nhau phát triển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN