BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

vy vo

Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô, Anh,Mĩ đã có vai trò như thế nào

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 13 tháng 5 2020 lúc 21:33

— Là một trong những trụ cột chính cùng với Mĩ, Anh giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

— Giữ vai trò quan trọng trong việc làm cho phát xít Đức suy yếu và giải phóng các nước ở Đông Âu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN