BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Vũ Đức Duy

Bằng các sự kiện lịch sử tiêu biểu, hãy làm sáng tỏ nhận định sau : Liên Xô, Mỹ, Anh là những nước trụ cột giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN