Bài 26. Thế năng

Cao Viết Cường

Một vật có khối lượng 200g được thả rơi tự do tư độ cao 20m xuống mặt đất. Cho g = 10m/s

a, tính động năng , thế năng cơ nâng tại điểm bắt đầu thả và điểm bắt đầu chạm đất

b,tính vận tốc của vật tại điểm chạm đất và ại điểm khi đi được 1/2 quãng đường

c, Giả sử sau khi chạm đất vật chui vào mặt đất được 0,1m. Tính lực cản của mặt đất

Hanako-kun
12 tháng 5 2020 lúc 18:31

a/ \(W_d=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.0,2.0=0\)

\(W_t=mgh=0,2.10.20=40\left(J\right)\)

\(W=W_t+W_d=40\left(J\right)\)

Khi chạm đất, thế năng bằng 0, cơ năng bảo toàn và bằng 40(J)

b/ Khi chạm đất:

\(W=\frac{1}{2}mv'^2\Leftrightarrow40=\frac{1}{2}.0,2.v'^2\Leftrightarrow v'=20\left(m/s\right)\)

Khi đi được 1/2 quãng đường:

\(W=mg.\frac{h}{2}+\frac{1}{2}mv''^2\Leftrightarrow40=0,2.10.10+\frac{1}{2}.0,2.v''^2\)

\(\Leftrightarrow v''=10\sqrt{2}\left(m/s\right)\)

c/ Cơ năng khi vật dừng lại trong đất:

\(W'=mgh'=0,2.10.\left(-0,1\right)=-0,2\left(J\right)\)

Độ biến thiên cơ năng bằng công ngoại lực

\(\Leftrightarrow A_F=W'-W\Leftrightarrow F.0,1=-0,2-40\Leftrightarrow F=-402\left(N\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN