Bài 30: Lưu huỳnh

Ngô Chí Thành

Đun nóng hoàn toàn một hỗn hợp gồm Fe và S. Hòa tan chất rắn thu được sau phản ứng trong HCl dư được 4,48 lít khí .Nếu cho lượng khí này vào dung dịch Pb(CH3COO)2 dư thì còn lại 2,24 lít khí.Tính % khối lượng Fe và S trong hỗn hợp ban đầu và khối lượng kết tủa thu được trong dung dịch Pb(CH3COO)2

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 11 tháng 5 2020 lúc 21:18
https://i.imgur.com/jNjkois.png
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...