Bài 30: Lưu huỳnh

Ngô Chí Thành

Đun nóng một hỗn hợp gồm 0,54 (g) Mg và S dư . sản phẩm thu được tác dụng với H2SO4 loãng, dẫn toàn bộ khí sinh ra vào V ml dung dịch Pb(NO3)2 0,1M.tìm V

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 11 tháng 5 2020 lúc 21:16
https://i.imgur.com/Rgzzlg3.png
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN