BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Phạm Lợi

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phe nào thắng, phe nào thua? Những nước nào có công lớn trong việc kết thúc chiến tranh?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN