Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Yến Nhi

So sánh giống và khác nhau giữa khu công nghiệp và vùng công nghiệp

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 11 tháng 5 2020 lúc 16:08

Điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư, khu công nghiệp không có dân cư sinh sống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...