Tập làm văn lớp 9

Đinh Ngọc Lan

Tìm trong các văn bản ở kì 1 lớp 9 các câu, đoạn văn thơ chưa phép tu từ đã học, phân tích tác dụng của phép tu từ đó.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN