Bài 23 : Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Bùi Ngọc Minh Trang

Lập niên biểu về những sự kiện tiêu biểu của cách mạng Tháng 8/1945

(Phần giành chính quền ở Hà Nội và phần giành chính quyền trong cả nước)

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 10 tháng 5 2020 lúc 20:14

image

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN