Chương I- Điện tích. Điện trường

nguyen ai quoc

. Ở phần nào của đặc tuyến một đi-ốt phân cực thuận thường làm việc?

Ở phần nào của đặc tuyến một đi-ốt phân cực ngược thường làm việc?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN