Trịnh Thành Công
30 tháng 6 2017 lúc 21:20

Làm rõ ra chứ tắt thếĐinh Đức Hùng

Đặt \(A=x^2+2x+3\)

      \(A=x^2+2x+1+2\)

        \(A=\left(x+1\right)^2+2\ge2\)

                   Dấu = xảy ra khi x + 1 =0 ;x = -1

Vậy Min A =2 khi x = -1

Bình luận (0)
Đinh Đức Hùng
Tân binh -
30 tháng 6 2017 lúc 21:15

\(x^2+2x+3=\left(x^2+2x+1\right)+2=\left(x+1\right)^2+2\ge2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Quân
30 tháng 6 2017 lúc 21:23

x^2+2x+3 = (x^2+2x+1) + 2 = (x+1)^2 + 2 >=2 

Dấu "=" xảy ra <=> x+1=0 <=>x= -1

Vậy Min x^2+2x+3=2 <=> x+ -1

Bình luận (0)
Thám tử trung học Kudo Shinichi
30 tháng 6 2017 lúc 21:23

\(x^2+2x+3=\left(x^2+2x+1\right)-2=\left(x+1\right)^2+2\ge2\)

Bình luận (0)
tùng ngô
3 tháng 7 2017 lúc 21:56

cảm ơn các bạn nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN