Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bùi Ngọc Minh Trang

Trong sản xuất nông nghiệp, người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái như thế nào?

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 5 2020 lúc 8:24

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đốì với các tính trạng số lượng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái.

Người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái theo hai cách:

+ Áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp

+ Cải tạo, thay giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN