Ôn tập Đường tròn

Curry

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), ngoại tiếp đường tròn (I). Tiếp điểm của (I) với BC là D. Đường trong đường kính AI cắt (O) tại M và cắ đường thẳng từ A song song với BC tại N. C/m MO đi qua tring điểm DN


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN