Bài 44. Rượu etylic

Mai

Hòa tan 8,4g C2H5OH vào nước để được 300ml dd rượu biết D rượu =0,8g/cm3 , D nước= 1g/cm3 và thể tích dung dịch không bị hao hụt khi pha trộn. Tính nồng độ % của dd và độ rượu


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN