Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

tỷ tỷ

gia đình em cs 6 ng,sống ở miền trung du bắc bộ,lao động chủ yếu là trông cây công nghiệp(chè,thuốc lá),trồng rừng,lm nương .........ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà,lợn.mỗi năm cs thu nhập như sau:

tiền bán chè:10.000.000đ

tiền bán thuốc lá:1.000.000đ

tiền bán củi:200.000đ

tiền bán các sản phẩm khác:1.800.000đ

tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong1 năm

Vũ Ngọc Diệp
Vũ Ngọc Diệp 9 tháng 5 2020 lúc 8:16

⇒ 10.000.000đ + 1.000.000đ + 200.000đ + 1.800.000đ = 13.000.000đ

⇒ Tổng thu nhập của gia đình em trong một năm là 13.000.000đ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN