Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Đinh Ngọc Lan

Tách CO2 ra khỏi HCl và nước đầu tiên dùng H2SO4(đ) sau đó dùng Ca(OH)2 tạo ra kết tủa rồi nung nóng kết tủa đấy có được không các bạn?

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
7 tháng 5 2020 lúc 22:18

Tách CO2 ra khỏi HCl và nước đầu tiên dùng H2SO4(đ) sau đó dùng Ca(OH)2 tạo ra kết tủa rồi nung nóng kết tủa đấy có được không các bạn?

có thể là có vì H2CO3 là axit dễ phân huỷ , khi cho H2SO4 đ thì chúng hút nước của H2CO3

H2CO3-><co2+H2O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
7 tháng 5 2020 lúc 22:32

- Bước 1 Dùng H2SO4(đặc) nha

- Bước 2 Không nên dùng dd Ca(OH)2 vì có thể CaCO3 thu đc sẽ p/ứ với HCl tạo muối tan

+ B1: Dùng H2SO4(đặc) do H2SO4(đặc) có tính háo nước => Còn lại CO2 và HCl

+ B2: Dùng dd muối NaHCO3 để hòa tan HCl =>Tách đc CO2

PTHH HCl+NaHCO3 => NaCl+H2O+CO2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN