Câu hỏi của Quốc Cường - Toán lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Hai bố con nhà bạn Việt cùng về quê bằng xe máy. Việt khởi hành lúc 5 giờ sáng, Bố của Việt khởi hành lúc 6 giờ sáng, với vận tốc nhanh hơn vận tốc của Việt là 10km/h. Cả hai cùng đến quê lúc 10 giờ. Tính quãng đường từ nhà về quê.( Biết cả hai bố con cùng đi một con đường từ nhà về quê).

Bài 2: Một đội máy cày dự định cày mỗi ngày 40ha nhưng thực tế mỗi ngày đội cày được 52ha. Vì vậy không những đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày lại còn cày thêm 4ha nữa.. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo dự định.

Bài 3: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 20 sản phNm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã sản xuất được 25 sản phNm.Do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 5 sản phNm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4: Một xưởng dệt theo đơn hàng thì mỗi ngày dệt 30 cây vải, nhưng do trong xưởng có một anh thợ nghỉ việc nên số lượng cây vải làm ra giảm 5 cây vải mỗi ngày, do đó xưởng đã hoàn thành đơn hàng chậm hơn 4 ngày. Hỏi đơn hàng mà xưởng nhận dệt bao nhiêu cây vải?

    4 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.