Câu hỏi của Trần Thị Cẩm Nhung - Ngữ văn lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

\n

Nhờ các bạn bày cho tui cái nha . Cảm ơn nhiều nha.

\n\n

Câu 1: Chỉ ra trong những câu sau đâu là phó từ? Hãy cho biết phó từ đó bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ ý nghĩa gì?

\n\n

- Chúng em đã rải bao nhiêu đá mà đường còn ra thế? (Nguyễn Minh Châu)

\n\n

- >

\n\n

- Chúng mình cùng nghe rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ (Nam Cao)

\n\n

- >

\n\n

- Ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này (Nguyễn Thành Long)

\n\n

- >

\n\n

- Tôi trông anh hơi mệt, có lẽ cần ngủ sớm (Nam Cao)

\n\n

- >

\n\n

- Các cụ ai chẳng tham công tiếc việc (Tô Hoài)

\n\n

- >

\n\n

- Lần sau nếu xe dừng, cô đừng nhảy xuống như thế này nhé. (Nguyễn Minh Châu)

\n\n

- >

\n\n

- Về muộn mấy? Hẵng vào chơi cái đã nào. (Kim Lân)

\n\n

- >

\n\n

- Thế là tôi đã nhận ra được người thanh niên làm nghề cắt tóc đó. (Nguyễn Minh Châu)

\n\n

- >

\n\n

- Hồi này Hà béo ra và rất khỏe. (Triệu Bôn)

\n\n

- >

\n\n

- Biết tính bà, Soan không hỏi thêm (Tô Hoài)

\n\n

- >

\n\n

- Anh thổi tiêu đấy ư, em thích nghe lắm đấy nhé. (Nguyễn Khải)

\n\n

\n\n

- >

\n\n

\n\n

- Tay anh còn buốt nữa không? (Triệu Bôn)

\n\n

\n\n

- >

\n\n

\n\n

- Chuyện buồn nhắc lại nữa làm gì. (Nguyễn Địch Dũng)

\n\n

\n\n

- >

\n\n

\n\n

- Dạ, con mới về (Thanh Quế)

\n\n

\n\n

- >

\n\n

\n\n

- Hóa ra đơn vị của nó cũng đang di chuyển vào làm nhiệm vụ ở Quảng Bình (Bùi Hiển)

\n\n

\n\n

- >

\n\n \n\n
    0 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.