Violympic toán 9

Natsu Dragneel 2005

Tìm x , y , z biết :

( x + y - 42 )2 + ( y + z - 20 )4 + | z2 - 25 | ≤ 0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN