Ôn tập chương II

Nguyễn Thị Phương Anh

2.5. Tìm các số nguyên x , y biết :

a, x phần 15 = 15 phần -25

b, 36 phần y= 44 phần 77

Giúp mình với, mình đang cần gấp

Thục Trinh
5 tháng 5 2020 lúc 13:14

a. \(\frac{x}{15}=\frac{-15}{25}=\frac{3}{5}\) \(\Leftrightarrow x=\frac{15.3}{5}=9\)

b. \(\frac{36}{y}=\frac{44}{77}=\frac{4}{7}\)\(\Leftrightarrow y=\frac{36.7}{4}=63\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN