Bài 4: Rút gọn phân số

Cao Mai Thy

rút gọn: (2^7.2^5)/(15.16-30)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN