Khánh Lê
26 tháng 6 2017 lúc 21:01

Đó là số 19 nhé bạn

Bình luận (0)
Nguyen Ngoc Nhu Y
26 tháng 6 2017 lúc 21:14

Goi so phai tim la ab 

So moi:ab76

theo de bai ta co:

ab76=ab .104

1000a + 100b +76=(10a +b).104

1000a +100b +76=1040a +104b

76=40a +4b

4.ab=76

ab=76:4

ab=19

Hoan toan dung bam dung cho minh nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN