Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì II

Bạch Tử Yên

Viết một đoạn văn ghi lại những ấn tượng về dòng sông mà đoạn văn Vượt thác đã gợi ra trong em. Trong đoạn văn có sử dụng hai hình ảnh so sánh (3 đến 5 dòng)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN