Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Đinh Ngọc Lan

Thăng bằng e

FexOy + CO --> FeO + CO2

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
30 tháng 4 2020 lúc 16:30

Dự vào số oxi hóa của C và Fe,ta có:

2FexOy +(2x-2y)CO---->2xFeO +(2x-2y)CO2

Rút gọn : FexOy +(x-y)CO --->xFeO +(x-y)CO2

Bình luận (0)
Đinh Ngọc Lan
30 tháng 4 2020 lúc 21:45

buithianhtho viết bán phản ứng giúp mình với

Bình luận (0)
Đinh Ngọc Lan
30 tháng 4 2020 lúc 21:48
Bình luận (0)
Đinh Ngọc Lan
30 tháng 4 2020 lúc 22:20

Nguyễn Trần Thành Đạt giúp em bán phản ứng với ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN