Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Đinh Ngọc Lan

Thăng bằng e

cus+hno3=cu(no3)2+cuso4+no2+h2o

B.Thị Anh Thơ
30 tháng 4 2020 lúc 17:50

CuS + 10HNO3→Cu(NO3)2 + 4H2O + H2SO4 + 8NO2

S từ -2 --> +6 (-2 trong CuS và+6 trong CuSO4) (Nhận 8e)

N từ +5 --> N +4 (+5 trong HNO3 và+4 trong NO2) (Nhường 1e)

Nhân chéo ta được số S = 1 còn N có hệ số =8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN