Trịnh Hữu An
22 tháng 6 2017 lúc 21:52

a, => -x2 +x nhỏ nhất , mà -x2=x2=> x2+x => = x(x+1) là nhỏ nhất;

=> x=-1 ...  các câu còn lại bn làm tương tự nhé

ủng hộ mk nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN