Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

imagine

câu 8 oxit chia làm mấy loại ? định nghĩa tùng oxit và mỗi oxit cho 5 ví dụ minh họa


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN