Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Kiều Ngọc Tú Anh

Dựa vào sơ đồ bài 8 theo em có thể sử dụng 1 cầu chì được không? Nếu được thì sẽ tiết kiệm được thiết bị gì và lợi ích gì?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN