Bài 30 : Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Sen Pham

Nhận xét về nham thạch của các cao nguyên

Nham thạch:

+ Đoạn từ dãy núi Bạch Mã (1221m) - sông Xê xan: ...............................................................

+ Đoạn từ sông Xê xan - Phan Thiết: ..................................................

+ Vùng đồng bằng Duyên Hải: ...............................................................


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN