Thành viên
19 tháng 6 2017 lúc 16:09

Chuthiphuonganh

Cách đây 3 thì hiệu số tuổi của mẹ và con không đổi bằng 24

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Tuổi con !‐‐‐‐‐‐!

Tuổi mẹ !‐‐‐‐‐!‐‐‐‐‐! ‐‐‐‐‐!‐‐‐‐‐‐‐!

Hiệu số phần bằng nhau là

4 ‐ 1 = 3 phần

Cách đây 3 năm tuổi mẹ là

24 : 3 x 4 = 32 tuổi

Tuổi mẹ bây giờ là

32 + 3 = 35 tuổi

Tuổi con hiện nay là

35 ‐ 24 = 11 tuổi 

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
19 tháng 6 2017 lúc 16:10

Cách đây 3 năm thì tuổi mẹ vẫn hơn tuổi con là 24 tuổi

Tuổi mẹ lúc đó là

\(24\div\left(4-1\right)\times4=32\left(tu\text{ổi}\right)\)

Tuổi mẹ hiện tại là:

\(32+3=35\left(tu\text{ổi}\right)\)

Tuổi con hiện tại là:

\(35-24=11\left(tu\text{ổi}\right)\)

Đáp số:...

Bình luận (0)
TNT học giỏi
19 tháng 6 2017 lúc 16:11

24 tuổi bằng số phần là :

     4 - 1 = 3 ( phần )

tuổi con 3 năm trước bằng 1 phần 

     24 : 3 = 8 ( tuổi )

tuổi mẹ 3 năm trước là :

  4 x 8 = 32 ( tuổi )

tuổi con hiện giờ là : 

    8 + 3 = 11 ( tuổi )

tuổi mẹ hiện giò là :

    32 + 3 = 35 ( tuổi )

        đáp số : con 11 tuổi

                    mẹ 35 tuổi

Bình luận (0)
Tình bạn tuổi học trò
19 tháng 6 2017 lúc 16:14

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là không thay đổi .

Ta có sơ đồ trước đây :

Con !____!                                            Hiệu là 24 tuổi

Mẹ  !____!____!____!____! 

Giá trị 1 phần hay tuổi con trước đây là :

24 : ( 4 - 1 ) = 8 ( tuổi )

Tuổi mẹ trước đây là :

8 x 4 = 32 ( tuôi )

Tuổi con hiện nay là :

8 + 3 = 11 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

32 + 3 = 35 ( tuổi )

ĐÁp số : Con : 11 tuổi .

              Mẹ : 35 tuổi .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN