Bài 4. Biểu diễn lực

Hà Khánh Ngân

Một chiếc thuyền buồm chạy nhiều lần trên quãng sông AB. Người lái thuyền nhận thấy rằng thời gian thuyền buồm chạy từ A đến B khi không có gió nhiều hơn thời gian thuyền chạy khi có gió thuận chiều là 9 phút, thời gian thuyền chạy khi ngược chiều gió là 1h24'. Tính thời gian thuyền chạy từ A đến B khi không có gió. Coi nước đứng yên, vận tốc của thuyền và vận tốc của gió đối với bờ là không đổi.

Pakiyo Yuuma
29 tháng 9 2016 lúc 21:04

đề có đúng ko bn

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN