Bài 20. Mạch dao động

Thanh Hiền
Câu 1: Các vật liệu sau thường dùng làm vật cách điện : A. Sứ, kim loại, nhựa, cao su. B. Sơn , gỗ , chì, gang, sành. C. Vàng, bạc, nhựa pôlyêtylen. D. Nhựa, nilông, sứ, cao su. Câu 2: Trong kim loại, các êlectrôn tự do là: A. Những êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chuyển dịch tự do. B. Những êlectrôn quay xung quanh hạt nhân. C. Những êlectrôn dịch chuyển xung quanh nguyên tử. D. Những êlectrôn chỉ dịch chuyển khi có dòng điện. Câu 3: Chiều dòng điện trong một mạch điện là: A. Chiều hướng từ cực dương về phía cực âm của nguồn. B. Chiều từ cực dương, qua dây dẫn và các thiết bị tới cực âm. C. Chiều chuyển dịch của các điện tích từ cực âm về cực dương. D. Chiều chuyển dịch của các điện tích từ cực dương về cực âm. Câu 4: Kí hiệu các cực của nguồn điện là do: A. Chiều dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm của nguồn. B. Cực dương mang điện tích còn cực âm không mang điện tích. C. Cực âm của nguồn mang nhiều điện tích hơn cực dương. D. Cực dương mang điện tích dương, cực âm mang điện tích âm. Câu 5: Các êlectrôn tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin……….., cực âm của pin………….. A. đẩy – hút B. hút – đẩy C. đẩy – đẩy D. hút – hút Câu 6: Dòng điện trong kim loại là: A. dòng điện tích chuyển dời có hướng B. dòng các êlectrôn tự do C. dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng D. dòng các êlectrôn chuyển dời từ cực dương sang cực âm. Câu 7: Một học sinh thử kiểm nghiệm sự cách điện của gỗ khô bằng cách sau: đưa một đầu của chiếc bút chì có vỏ làm bằng gỗ chạm vào một vật mang điện và chạm tay vào đầu kia thì bị điện giật. Do đó học sinh này khẳng định: gỗ khô vẫn dẫn điện. Hãy phân tích sai lầm của bạn học sinh trên. Câu 8: Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi: a. Khi có dòng điện chạy trong mạch kín này thì các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn điện? b. Chiều dịch chuyển có hướng của các electron trong câu trên là cùng chiều hay ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện? MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN