Ôn tập ngữ văn lớp 7

Heocutephomai

Xác định phép liệt kê và chỉ ra kiểu liệt kê trong những câu sau?

a. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc.

b. Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi

Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt.

Giúp mình với nha, ai đúng mình sẽ tick.

Lê Thị Hải
Lê Thị Hải 23 tháng 4 2020 lúc 20:17

Liệt kê từng cặp: súng gươm, cuốc thuổng, gậy gộc

Liệt kê không theo cặp: rừng cọ, đồi chè, đồng xanh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN